Forside

Sikringstjenesten


- mest for din skyld

    SIKRINGSTJENESTEN

Sikringstjenesten vagtselskab


Autoriseret af Rigspolitichefen til:


 • Tilsyn - overvågning
 • Hundevagt
 • Tv-overvågning
 • Personbeskyttelse
 • Behandling af alarmsignaler
 • Kontrol af andres vagtvirksomhed
 • Vagter med socialpædagogisk baggrundSikringstjenesten medbringer på alle kørsler materialer til afmærkning, afdækning, brandbekæmpelse og førstehjælp i begrænset omfang, til afhjælpning af akutte håndterbare skader efter hærværk, uvejr eller andet.


Midlertidig udbedring af håndterbare, akutte skader efter hærværk, uvejr eller andet vil blive foretaget af Sikringstjenesten og i øvrigt behandlet efter forholdsordre fra Kunden.


Sikringstjenesten leverer og eventuelt opsætter, skilte med sikringstjenestens vagtfirma logo i en nærmere aftalt størrelse og antal.


Sikringstjenesten udlåner gratis graveringsværktøj til kunder der ønsker at tyverisikre deres ejendele.


Der vil efter enhver vagt blive udfærdiget og udleveret en vagtrapport til kunden, hvis ikke andet er aftalt.


Vores Kundekreds består af private husstande, offentlige institutioner, private virksomheder og boligforeninger.


Socialpædagogiske vagter varetager specialopgaver indenfor psykiatrien samt ASF.Sikringstjenesten tilbyder • Tilsyn - overvågning
 • Hundevagt
 • Tv-overvågning
 • Personbeskyttelse
 • Behandling af alarmsignaler
 • Kontrol af andres vagtvirksomhed
 • Vagter med socialpædagogisk baggrund

Sikringstjenesten


Kalundborg afdeling


Granlyvej 15,

4593 Eskebjerg.


Slagelse afdeling


Ndr. Ringgade 37

4200 Slagelse.


info@sikringstjenesten.dk

Tlf: 4041 6538

CVR 2143250

Bank  Nordea 1726 - 6896372740

Copyright sikringstjenesten.dk - All Rights Reserved